Lukijatutkimus

Pääkaupunkiseudun Autouutiset pärjäsi erinomaisesti syksyllä 2014 toteutetussa lukijatutkimuksessa. Tutkimus vahvistaa uskoamme ja saamaamme palautetta Autouutisten kiinnostavuudesta lukijoiden parissa.

Tutkimuksen yhteenveto

Syyskuun Autouutiset-lehden huomaaminen oli kokonaistulokseltaan jälleen erinomaisella, lähes 90 %:n, tasolla. Tämä on säännöllisessä jakelussa olevalle tuotteelle erittäin hyvä tulos.

Yleistä tuloksen tulkinnasta

Tyypillisesti esimerkiksi laajoja kohderyhmiä tavoitteleva ja usein toistuva ruokakauppojen mainonta, tunnettujen kodinkoneketjujen mainonta tai kaupunkilehdet saavuttavat 80% - 90% huomioarvon.

Mainosesitteet, joiden kohderyhmä on valikoituneempi saavuttavat tyypillisesti 50% – 70% huomioarvon ja harvoin hankittavien kulutushyödykkeiden, kuten autojen mainokset jopa 10% – 20%.

Sama asetelma painosten välillä näkyy myös lehden lukemisessa. Varsin kohderyhmävetoiselle lehdelle heränneen kiinnostuksen taso on korkea: kaikista lehden muistaneista selvästi yli puolet ilmoitti lukeneensa tai aikovansa lukea lehden.

Tutkimuksen toteutuksesta

Tämän tutkimuksen suunnittelun ja raportoinnin on toteuttanut Janton Oy. Tiedonkeruun on toteuttanut MC-Info Oy.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää jaetun lehden muistamista jakelun jälkeisinä päivinä. Tutkimusmenetelmänä oli puhelinhaastattelu. Jakelupäivä oli keskiviikko 3.9.2014, puhelinhaastattelut suoritettiin torstaina 4.9.2014.

Tutkimuksen kohdejoukkona oli tutkittavan lehden jakoalueen yli 15-vuotiaat asukkaat. Puhelinhaastattelujen tutkimusotos on muodostettu aluekiintiöidyllä satunnaispoiminnalla kohdealueen yksityishenkilöiden puhelinnumeroista.

            


Legenda Oy

Myyrmäentie 2 A, 01600 Vantaa

Puhelinumero: 0500-680 000
Y-tunnus: 2441897-0
www.legenda.fi